Terms And Conditions

Cadzand Sports

Contact: Vincent Loof

KVK: 65859197

BTW id: NL001771919B87

IBAN: NL93RABO0119867974

 

Post Adres:

Cadzand Sports

t.a.v. Vincent Loof

Egelantierlaan 18

4506KB

Cadzand

 

Kitesurfen:

 

**Disclaimer - Belangrijke Juridische Mededeling**

 

Welkom bij Cadzandsports.

Voordat je deelneemt aan onze kitesurflessen, vragen we je vriendelijk om onderstaande disclaimer aandachtig te lezen en te begrijpen. Door deel te nemen aan onze lessen, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 

1. **Risicovolle Sport:** Kitesurfen is een spannende, maar risicovolle sport die fysieke inspanning en vaardigheid vereist. Je begrijpt en erkent dat er inherente risico's verbonden zijn aan kitesurfen, waaronder maar niet beperkt tot blessures, ongevallen en materiële schade.

2. **Eigen Verantwoordelijkheid:** Door deel te nemen aan onze kitesurflessen, aanvaard je volledig en bewust de verantwoordelijkheid voor je eigen handelingen en de mogelijke risico's die dit met zich meebrengt. Je begrijpt dat Cadzandsports niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, letsel, ongevallen of verlies van eigendommen die kunnen voortvloeien uit je deelname.

3. **Verzekering:** Het is verplicht voor elke deelnemer om een geldige en adequate persoonlijke verzekering te hebben die eventuele ongevallen, verwondingen of schade die zich tijdens de lessen kunnen voordoen, dekt. Cadzandsports draagt geen verantwoordelijkheid voor enige financiële gevolgen die voortvloeien uit onverzekerde incidenten.

4. **Instructies van Gecertificeerde Instructeurs:** Je begrijpt dat het van essentieel belang is om de instructies van onze gecertificeerde instructeurs nauwgezet op te volgen. Als je deze instructies volgt, wordt het risico tot een minimum beperkt. Handelingen die buiten de instructies van de instructeurs vallen, vallen volledig onder je eigen verantwoordelijkheid.

5. **Veiligheid:** Wij doen er alles aan om risico's te minimaliseren. Veiligheidsinstructies worden duidelijk uitgelegd, geoefend en herhaald om je een veilige ervaring te bieden. Door in te schrijven voor en deel te nemen aan onze kitesurflessen, verklaar je dat je deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. We raden je aan om vragen te stellen als er iets onduidelijk is voordat je aan de lessen begint.

 

Cadzandsports

Contact: Vincent Loof

KVK: 65859197

BTW id: NL001771919B87

IBAN: NL93RABO0119867974

 

Post Adres:

Cadzand Sports

t.a.v. Vincent Loof

Egelantierlaan 18

4506KB

Cadzand

 

 

 

 

 

 

1. Statement:

 • Bij het gebruik van de website van Cadzand Sports, en bestellen van producten of diensten via de mail, telefonisch of enig ander communicatie middel, ga je akkoord met de terms & conditions als aangegeven hieronder. Wanneer je hier niet mee eens bent, zal je geen gebruik moeten maken van onze service en website.

2. Afsluiten van een aankoop contract of annulering 

 • Wanneer er een bestelling is geplaatst op de website ontvangt u een bevestiging per mail. Deze bevestiging houd niet in dat deze waardig is en geaccepteerd is.  De aankoop is voldaan wanneer de bestelling is opgehaald of verzonden.
 • Wanneer Cadzand Sports de bestelling niet kan vervullen, zal de klant zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
 • Cadzand Sports heeft het recht om de aankoop in te trekken indien er een fout heeft plaats gevonden, zoals een typfout van prijzen.
 • De klant heeft het recht een bestelling te annuleren zonder reden in een periode van 14 dagen. De eerste dag is de dag wanneer de bestelling is geplaatst. Het is voldoende indien er in deze periode een uitleg is gegeven. Indien een bestelling is uitgepakt en niet meer in de originele staat van verpakking is, kan het niet zonder geldige reden geretourneerd worden.
 • Wanneer de klant een bestelling annuleert, zal Cadzand Sports het verschuldigd bedrag in 14 dagen terug betalen. 
 • De kosten om een product retour te sturen zijn voor de klant zelf, indien het een fout is van Cadzand Sports betalen wij de verschuldigde kosten.
 • Alle aanboden zijn geldig zolang de voorraad trekt, indien een leverancier een product niet meer kan leveren, dan heeft Cadzand sports het recht de bestelling te annuleren. Indien dit het geval is zal de klant tijdig geïnformeerd worden, indien er een betaling heeft plaatsgevonden zal dit binnen 14 dagen terug worden gestort.

3. Levering

 • Het opgegeven adres zal gebruikt worden om de bestelling te versturen.
 • Indien het bestelde product voorradig is zal dit binnen 2 werkdagen worden verzonden.
 • Indien de klant het door verschillende redenen niet in ontvangst heeft kunnen nemen en er moeten hier extra kosten voor worden gemaakt, zijn deze kosten voor de klant zelf.
 • Wanneer er een bestelling vertraagd is door derden zoals transport bedrijf, laat Cadzand sports dit spoedig mogelijk weten aan de klant.

4.Betaling

 • Alle producten bij Cadzand sports zijn verkoop prijzen, inclusief de toegevoegde btw volgens de Europese en Nederlandse richtlijnen.
 • De retail prijs is de prijs die de klant betaald.
 • Betaling voor online aangeschafte producten kunnen worden voldaan met Ideal, of voor de Belgische klant Bank Contact. Of bij ophalen in Contant.
 • Indien de klant al een product in ontvangst heeft genomen maar de betaling nog niet is voldaan binnen de aangegeven termijn, heeft Cadzand Sports het recht het met 5% te verhogen.

5. Eigendoms rechten

 • Leveringen vallen onder eigendomsrechten. Tot het moment dat de klant zijn product volledig heeft betaald zijn valt het product onder eigendom van Cadzand Sports.

7.  Garantie

 • De garantie op producten is 1 jaar, deze garantie start vanaf de dag van het accepteren en betalen van het product.
 • Bezwaren tegen Cadzand Sports met betrekking op producent garantie worden legaal uitgevoerd. Aanvragen naar garantie in lijn met de producent garantie kan alleen bezwaar worden gemaakt naar de producent en niet Cadzand Sports.
 • Garantie is niet geldig op standaard slijtage dat altijd voorkomt bij normaal gebruik van een product.
 • Indien er een product faalt of beschadigd is, Cadzand Sports heeft het recht om een oplossing aan te bieden of dit kan in een vorm zijn van reparatie, of aanpassing van het product. Indien Cadzand sports niet de mogelijkheid heeft om het probleem of de reparatie op te lossen in een rendabele tijd, dan heeft de klant het recht de aankoop te annuleren of vragen naar een aangepaste prijs. 
 • Indien er een product online is besteld, indien bij een retourzending kan het bovenstaande post adres worden gebruikt. Indien Cadzand Sports niet verantwoordelijk is voor de reden van retourzending zijn de extra gemaakte kosten voor de klant.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cadzand Sports verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@cadzandsports.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cadzand Sports verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Cadzand Sports verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cadzand Sports gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cadzand Sports gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cadzand Sports en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@cadzandsports.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cadzand Sports wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cadzand Sports neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@cadzandsports.nl.